Post Jobs

Bez bazénové chemie se neobejdete, víte, proč?

Domácí bazény určené pro koupání, ať už zapuštěné pod úroveň terénu, nebo nadzemní nádrže, jsou neustále vystaveny působení mikroorganismů, vodních řas, bakterií, prvoků, a z okolního prostředí se do bazénu dostávají části rostlin (tráva), listy a květy stromů, pyl a prachové částice. Při koupání se navíc do vody uvolňují odumřelé části pokožky, zbytky opalovacích krémů a kosmetických přípravků a všechny tyto mikročástice slouží pro mikroorganismy jako potrava pro jejich život a rozmnožování. Jestliže by bazénová voda byla vystavena tomuto působení delší dobu, bazén by se proměnil v páchnoucí odpadovou jímku.
bazén a vlasy

V přírodě se voda v jezírkách, rybnících a řekách čistí přirozeným, tzv. samočisticím procesem pomocí vodních rostlin a živočichů, v zahradních bazénech musí nastoupit chemické přípravky pro úpravu vody.

Aktivní chlor

Základem je udržení správného pH bazénové vody. To musí být v optimálních hodnotách mezi 6,8 – 7,4. Abychom docílili této hodnoty, musíme používat přípravky bazénové chemie, které se běžně definují jako pH plus anebo pH mínus. Přípravky jsou na trhu v koncentrované formě, a to buď jako kapalina, nebo jako prášek, či granulát. Výrobci doporučují použít ke správnému dávkování přípravků automatické dávkovače, ale je možné přípravky pochopitelně naředit podle potřeby ručně.

V praxi se setkáváme s bazénovou chemií na bázi aktivního kyslíku nebo bromu, ale nejčastěji se využívá pro čištění vody aktivní chlor. Ostatně, chlor se používá k přípravě pitné vody již desítky let v úpravnách vody a na tuto tradici navázali i výrobci bazénové chemie. Na čištění bazénové vody se používá chlornan sodný buď v kapalném stavu, nebo stabilizovaný chlornan sodný ve formě granulí. Na trhu jsou i speciální tablety, označované jako tablety Triplex, Start, nebo jako Multifunkční tablety.
obličej ve vodě

Mořská sůl jako náhrada bazénové chemie

Dnes se stále častěji setkáváme s náhradou chlornanu sodného klasickou mořskou solí. K tomu je však zapotřebí tzv. salinizátor, který slanou vodu rozkládá jako elektrolyt. Působením elektrolýzy vody se uvolňuje chlor (jak známo chemický vzorec soli je NaCl) a voda je tím pádem čištěna přirozenou cestou bez přidávání dalších chemických přípravků.