Post Jobs

Technické dárky pro muže


Pro vÄ›tÅ¡inu mužů je nejvítanÄ›jším technický dárek. Což jejich partnerkám podstatnÄ› usnadňuje výbÄ›r. OdmÄ›nou pod stromeÄkem je radost z vánoÄního dárku po jeho rozbalení. Tím, že si muži rádi hrají až do pozdního stáří, vybírat je opravdu z Äeho. Protože technologické vychytávky, které pánové milují, patří v souÄasné době  mezi nejoblíbenÄ›jší. Jedním z nich jsou brýle na virtuální realitu. Tím, že se z headsetu obraz pÅ™enáší přímo na televizi a reproduktory s 3D zvukem a procesorem s vysokým rozliÅ¡ením, je zážitek nejen pro toho, který má zrovna brýle na oÄích. Ale nevÅ¡ední zážitek ocení celá rodina.

Technický dárek pro muže

Outdoorová kamera je dárkem, který udÄ›lá radost vÅ¡em mužům, kteří tráví volný Äas v přírodÄ›. A tím, že je vodotÄ›sná, ocení ji vÅ¡ichni pÅ™i potápÄ›ní do hloubky až deseti metrů. Díky tomu, že je vybavena tÅ™emi režimy, je s ní možné horizont uzavřít. A dosáhnout kvalitnÄ›jších snímků. Malý skládací dron zase ocení vÅ¡ichni, kteří se rádi na svÄ›t dívají z výšky. Tříosý stabilizátor a 4K kamera zajistí, že bÄ›hem půlhodinového letu je možné, pomocí ovladaÄe Äi mobilního telefonu, pořídit naprosto unikátní zábÄ›ry. Které si mnozí vychutnají až po příchodu domů. Jejich zvÄ›tÅ¡ením lze vytvoÅ™it i neobyÄejnou výzdobu obývacího pokoje, pÅ™edsínÄ› Äi pracovny.

Záběry z dronu

Skládací elektrokoloběžka je v poslední dobÄ› velmi oceňovaná muži, kteří si sice obÄas rádi zasportují, ale adrenalin rádi zažijí i pÅ™i cestÄ› do práce, nebo pÅ™i výletu do okolí. Maximální rychlost tÄ›chto skládacích koloběžek bývá okolo 35 km/h a dojezdnost až 40 kilometrů. Což umožňuje zkombinovat jízdu autem a na koloběžce vyrazit i do vzdálenÄ›jších konÄin. Pro zapomÄ›tlivé muže, kteří soustavnÄ› hledají nÄ›jaké propriety, je lokátor – praktický přívÄ›sek, který se spáruje s mobilním telefonem pomocí Bluetooth, ideálním dárkem. Za který sklidíte upřímnou vdÄ›Änost. Lokátor staÄí umístit buÄ do peněženky Äi na klíÄe. Nebo do taÅ¡ky mezi doklady. Využít se dá i na dálku. V autÄ› na parkoviÅ¡ti.