Post Jobs

Hit již od neolitu – dámské korzety


Dnes vyhledávaný módní doplnÄ›k, který dříve ženám způsoboval zdravotní obtíže – dámské korzety. Již v dobách neolitu ženy nosily kolem pasů obruÄe, díky kterým dosahovaly menších rozmÄ›rů v pase. PrávÄ› tyto obruÄe se staly pÅ™edchůdkynÄ›mi dneÅ¡ní podoby dámských korzetů. Také mezi tÄ›mito ženami panovala rivalita, která spoÄívala v pÅ™edhánÄ›ní o co nejmenší průmÄ›r. Ve 13. a 14. století se korzety nosily pod vÅ¡emi dámskými Å¡aty, neboÅ¥ ženy chtÄ›ly být velmi Å¡tíhlé. V 16. století se dámské korzety stávají nezbytným doplňkem vÅ¡ech výše postavených žen. Ty si pas stahovaly až na neuvěřitelných 38,1 cm a k tomu zaÄaly nosit Å¡iroké Å¡aty, které dosahovaly až na zem. V 17. století se korzety využívaly jeÅ¡tÄ› praktiÄtÄ›ji, ženy si do nich schovávaly zbranÄ› pro ochranu. Ve 20. století éra korzetů konÄí a používají se jen jako módní doplnÄ›k. Dříve noÅ¡ení korzetů způsobovalo nemalé zdravotní potíže jako například maÄkání orgánů. Ženy se mnohdy nemohly ani posadit, neboÅ¥ mÄ›ly korzet tak utažený, že to pÅ™es nÄ›j neÅ¡lo. Dalším závažným problémem v té dobÄ› bylo zmenÅ¡ení plící, které příliÅ¡ sepnuté dámské korzety způsobovaly. Ženy se musely nauÄit krátce nadechovat. Tyto a mnohé jiné obtíže se v dneÅ¡ní dobÄ› mohou zdát jako velká daň, kterou musely tehdejší ženy vytrpÄ›t. Heslo, že pro krásu se musí leccos obÄ›tovat, je v tomto případÄ› na místÄ›. Pokud si tento dnes velmi vyhledávaný doplnÄ›k žena chce obléknout ku příkladu k příležitosti plesu, také by mÄ›la zprvu zvolit menší interval noÅ¡ení, neboÅ¥ si na tento kus obleÄení je dobré zvyknout. Noste korzet co nejÄastÄ›ji, můžete i na noc, pokud není vhodný pro vÅ¡ední den. Pokud jste úplná zaÄáteÄnice, můžete korzet vyzkouÅ¡et pÅ™i návÅ¡tÄ›vÄ› divadel Äi na spoleÄenské schůzce, kde v nÄ›m jistÄ› budete oslňovat zejména pánskou Äást spoleÄnosti.