Post Jobs

Stroje pro zemní práce

Zemními (stavebními) pracemi se rozumí nejrůznější činnosti při nakládání s půdou při stavbách, rekonstrukcích či revitalizacích. Zeminu lze těžit a nakládat, hrnout, převážet i rozprostírat a následně zhutňovat. K tomuto slouží nejběžnější stroje pro zemní práce, které jistě alespoň od vidění znáte:

Rýpadlo při práci

§ Rýpadla

Nebo chcete-li rypadla, převážně narušují a odebírají zeminu pohybem pracovních nástrojů a následně ji odkládají na místo určení, jako je hromada nebo třeba nákladní vůz. Těmito pracovními nástroji je zejména výložník, rameno a různé druhy rýpacích nádob (lžic) v závislosti na použití – hloubkové, drapákové, rýhovací, svahovací, korečkové apod.

Rýpadla mohou mít různé podvozky – a to vlastní kolové nebo pásové, ale také mohou být umístěna na automobilech, plavidlech, kolejích, traktorech a mohou také samy „kráčet“ pomocí pružně přestavitelného podvozku.
buldozer těžký stroj

§ Dozery

Čili shrnovače pracují na traktorovém pásovém podvozku a jsou opatřeny radlicí (čelní nebo boční) a rozrývačem vzadu. Slouží ke shrnování a rozrývání zeminy, kterou není možné rýpat, při srovnávání stavební plochy. U nás spíše zdomácněl pojem „buldozer“, což je dozer s radlicí umístěnou vpředu.

§ Skrejpry

Rovněž slouží k úpravě kvality povrchu staveniště. Mají traktorový podvozek a zeminu oddělují nožem na radlici za jízdy a je pak hrnuta do korby. Po naplnění korby lze zeminu převézt na místo určení a rovněž za jízdy vysypat. Odebírání a vysypávání za jízdy tvoří souvislý a rovnoměrný pás.

§ Grejdry

Používají se k přesnému urovnávání stavenišť, údržbě cest na velkých stavbách, ale třeba i k odstraňování sněhu. Mají dlouhý rám s radlicí umístěnou otočně uprostřed a několika jízdami stroje se postupně urovnávají menší stávající nerovnosti terénu.
Zhutňovací válec

§ Nakladače

Mají nejčastěji kolový podvozek a nabírají zeminu a další zrnité materiály (písek, škváru, štěrk, strusku apod.) a následnému nakládání do přistavených nákladních vozidel. Konstrukčně jsou jednodušší než rýpadla, ale rovněž mají několik druhů lžic (nakládacích lopat). Pak máme lopatové, korečkové, šnekové, lopatkové, frézové nebo klepetové nakladače.

§ Válce

Správně řečeno zhutňovací stroje. Válce jsou pak jejich pracovní nástroje, které mohou být statické a dynamické (vibrační). Válce jsou kovové nebo pryžové a jejich povrch může být hladký, rýhovaný nebo s různými trny.

Nyní již máte alespoň základní přehled o tom, které stroje se na stavbách a v jejich okolí vyskytují. Podrobněji to můžeme vzít třeba zase jindy.